Fatih Gezilecek Yerler

Fatih Gezilecek Yerler yazımızda İstanbul’un Avrupa Yakasında yer alan Fatih de Gezilecek Yerler ve Rotasını aktaracağız. Yazımıza başlamadan önce Fatih ile ilgili birkaç genel bilgileri sizlere aktaralım.

Fatih hem İstanbul’un en eski yerleşim yer olmasından dolayı hem de içerisinde sayısız tarihi eser barındırmasından dolayı İstanbul’un tarihi yarımadası olarak bilinir. Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan Fatih İstanbul’un ilk kurulduğu ve geliştiği bölgedir.

Bir çok uygarlığa ev sahipliği yapan tarihi yarımadada ilk yerleşim M.Ö 685 yılında Megara’dan gelen Yunanlar tarafından Byzantion adıyla kurulmuştur. Tarih boyunca farklı isimlerle anılan tarihi yarımada Türklerin eline geçtikten sonra Dersaadet ve İstanbul gibi adlarla anılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından 2008 yılına dek tarihi yarımada Eminönü ve Fatih olmak üzere iki ilçe yer almaktaydı. 2008 yılından sonra Eminönü Fatih ilçesine bağlanmış ve böylelikle Fatih tarihi yarımadada yer alan tek ilçe haline dönüşmüştür.

Fatih Gezilecek Yerler ve rotası aşağıda yer almaktadır.

YAZI İÇERİĞİNİ

Fatih Gezilecek Yerler

DİNİ YAPILAR

1.Fatih Gezilecek Yerler de İlk Rotamız; Sultanahmet Camii

Fatih Gezilecek Yerler de ilk rotamız Sultanahmet Camii . Camii 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır.

İstanbul’da ki en büyük eserlerden olan Sultanahmet cami medreseler, hünkar kasrı, türbe, arasta, dükkânlar, darüşşifa, sıbyan mektebi, hamam, çeşme, sebiller, imarethane ve kiralık odalardan oluşan bir külliye idi. Ne yazık ki bu yapılardan bazıları günümüze ulaşamamıştır.

6 minareli olan Sultanahmet Cami gerek dış mimarisi gerekse de iç mimarisi ile dikkat çekmektedir. Özellikle içerisinde barındırdığı 20 binden fazla İznik Çinisi yapıyı gösterişli kılmaktadır.

Fatih Gezilecek Yerler Sultanahmet Camii

Sultanahmet Camii yol tarifi için tıklayınız.

2.Ayasofya Camii

Ayasofya Cami aynı yere üç kez inşa edilen bir tarihi eserdir. Günümüze ulaşan Ayasofya ‘Üçüncü Ayasofyadır’. Üçüncü Ayasofya 532-537 yılları arasında Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından yıkılan ilk iki kiliseye göre daha büyük ve görkemli olarak inşa ettirilmiştir. Tarih boyunca savaşlar, isyanlar sebebiyle  tahrip edilen, bakımsızlık nedeniyle bazı kısımları çöken Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethine kadar sürekli yıkılma tehlikesi geçirmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Hanın fethi ile birlikte camiye dönüştürülen Ayasofya’ya büyük özen gösterilmiş, bakım ve onarım faaliyetleri sürekli hale getirilmiş ve Ayasofya eskisinden daha sağlam bir yapıya kavuşturulmuştur.

Ayasofya’nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmet Han tarafından ahşap olarak inşa edilmiş ve uzun süre faaliyet göstermiştir. 1574 yılında ki tamiratta kaldırılan minare ikinci kez, Sultan II. Bayezid Han döneminde tuğladan inşa edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet ’den sonra Ayasofya ya en fazla ilgi gösteren Osmanlı padişahlarından olan Sultan II. Selim Han, Mimar Sinan’ı Ayasofya’nın bakım ve onarımı için vazifelendirmiştir. Böylelikle Ayasofya, Mimar Sinan’ın düzenlemelerinden sonra, İstanbul’da yaşanan birçok büyük depreme rağmen bir daha hiç çökmemiştir.

Ayasofya da ilk külliye yapısıda Sultan II. Selim Han için Ayasofya Külliyesi’nin haziresine Mimar Sinan tarafından inşa edilen ilk türbe ile başlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte her padişah, Ayasofya’yı daha da güzelleştirmiş ve yapılan mihrab, minber, kürsü, minareler, hünkâr mahfili, şadırvan, medrese, kütüphane ve aşhane gibi yapılar Ayasofya’yı bir külliyeye dönüştürmüştür.

481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya 1930’lu yıllarda restorasyon nedeni ile kapatılmış ve 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür.

10 Temmuz 2020 yılında da Danıştay tarafından Bakanlar Kurulunun kararı iptal edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan ve tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları tarafından büyük coşku ve duyguyla karşılanmıştır.

Fatih Gezilecek Yerler Ayasofya Camii

Ayasofya Camii yol tarifi için tıklayınız.

3.Yavuz Sultan Selim Camii

Yavuz Sultan Selim Caddesinde konumlanan cami 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılmıştır. Haliç’e en yakın olan tepede konumlanan cami İstanbul’un 7 selatin camilerinden birisidir.

Yavuz Sultan Selim emriyle yapılan camiye Kanuni Sultan Süleyman tarafından türbe, imaret ve medrese eklenmiştir. Türbe kapısı, Çarşı kapısı, Kırkmerdiven kapısı olmak üzere üç kapısı bulunan caminin avlusuna bu kapılardan girilmektedir. Avlusu da ağaçlı, geniş bahçeli ve şadırvanlıdır. Avlu ortasında yer alan şadırvanın IV. Murad tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Avlunun dış yüzünde bulunan çiniler çok değerli olup güzelliği ile dikkat çekmektedir.

Tek şerefeli, iki minareli olan camii kesme küfeki taşından yapılmış hatta bazı kemerlerinde ve kısımlarında kırmızı taşda kullanılmıştır.  Son cemaat yeri ile birlikte camii 18 sütuna binen 22 kubbe ile örtülüdür. Cami gerek dış mimarisi gerekse de içerisinde yer alan çini, tezhip, hat ve nakış sanat eserleri ile dikkat çekmektedir. Sizlerde Yavuz Sultan Selim Camisini ziyaret edebilir ve mimarisini yakından inceleyebilirsiniz.

Fatih Gezilecek Yerler Yavuz Sultan Selim Camii

Yavuz Sultan Selim Camii yol tarifi için tıklayınız.

4.Sultan Selim Türbesi

Caminin yanında yer alan türbe mimar Acem Ali tarafından yapılmıştır. Üç kubbeli sekizgen bir plan üzerine inşa edilen türbe içerisinde Yavuz sultan Selim yatmaktadır. Klasik uslüpta inşa edilen türbe içerisinde ki zengin çini süslemeleri ile dikkat çekmektedir. İki sıralı pencereleri olan türbenin kemeri ve renkli sütunu bulunmaktadır. Türbenin kapıları ise sedef kaplamalı ve abanoz olarak tasarlanmıştır. 

Şehzadeler türbesi ise altı köşeli bir plan üzerine inşa edilmiştir. Türbede Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Abdullah, Murad, Mahmut ve kızı Hüma Şah Sultan’ın sandukası yer almaktadır. Diğer türbeler de de Sultan Yavuz Selim, kızı Hatice Sultan ile eşi, Ayşe Hafsa Sultan ve Sultan Abdülmecit gömülüdür.

Türbe sahip olduğu çini süslemeleri ve mimarisi ile göz doldurmaktadır. Sizlerde türbe ziyareti yaparak dua edebilir ve sahip olduğu çini süslemelerini yakından inceleyebilirsiniz.

Yavuz Sultan Selim Türbesi

5.Süleymaniye Camii

Camii 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilmiştir. Bu camiyi Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak nitelendirmiştir. Külliye medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşmaktadır. Osmanlı külliyeleri arasında ikinci büyük külliye olan Süleymaniye Külliyesi

4 minaresi bulunan cami Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi’ni gören ortadaki en yüksek tepesinde inşa edilmiştir.

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii yol tarifi için tıklayınız.

6.Firuz Ağa Camii

1491 yılında II. Bayezid’in hazinebaşısı Firuz Ağa tarafından yaptırılan cami Sultanahmet’te Atmeydanı’nda konumlanmaktadır.

Kare planlı ve tek kubbeli küçük bir cami olan Firuz Ağa Camii Bursa üslubunda inşa edilmiştir. Yapımında kesme taş kullanılan caminin tek şerefeli minaresi sol tarafta yer almaktadır. 2019 yılında onarımdan geçen cami günümüzde ibadete açıktır.

Fatih Gezilecek Yerler Firuz Ağa Camii

Firuz Ağa Camii yol tarifi için tıklayınız.

7.Beyazıt Camii

Fatih Külliyesinden sonra ikinci büyük yapı olan Beyazıt Külliyesi (Cami, imaret, hamam) Beyazıt Meydanında yer almaktadır. 1500 yılında yapımına başlanan ve 1505 yılında bitilerek ibadete açılan yapı üç mimar tarafından yapılmıştır.

İstanbul’da orijinalliğini koruyan en eski selatin cami olma özelliğini taşıyan Beyazıt Camii gerek iç gerek de dış mimarisi ile dikkat çekmektedir.

Camii hem İstanbul’un ticari merkezi olan Kapalıçarşı’ya hem de yoğun nüfuslu bir mahalleye yakınlığı nedeni ile Osmanlı dönemi boyunca en büyük cemaate sahip camilerden olmuştur. Günümüze kadar birkaç kez onarımdan geçen cami halen tüm ihtişamı ve güzelliği ile ayakta olup mutlaka görülmesi gereken tarihi eserler arasındadır.

Beyazıt Camii

Beyazıt Camii yol tarifi için tıklayınız.

8.II. Beyazıt Han Türbesi

Beyazıt Caminin mihrap kısmında, sağda ve pencere hizasında yer alan türbe sekiz kenarlı olup beyaz köfeki taşından yapılmıştır. Solunda yer alan türbe de kızı Selçuk Hatun’a aittir.

II. Beyazıt Han Türbesi yol tarifi için tıklayınız.

9.Vilayet Camii

Sultan Mehmed döneminde İmam Ali Efendi tarafından yaptırılan tarihi cami ‘Nallı Mescit’ olarak da bilinmektedir. 1800’lerde çıkan bir yangın sonucu harap olan cami 1868 yılında onarım geçirerek yeniden ibadete açılmıştır.

Günümüzde ki şeklini ise 2011-2013 yılları arasında yapılan restorasyonla alan bu cami özellikle iç mimarisi ile dikkat çekmektedir.

Fatih Gezilecek Yerler Vilayet Camii

Vilayet Camii yol tarifi için tıklayınız.

10.Fatih Gezilecek Yerler Hobyar Camii

1473 yılında Hoca Hubyar tarafından yaptırılan cami Sirkeci semtinin Aşirefendi Caddesi konumlanmaktadır. Zamanla harap olan cami Büyük Postane binasının yapımı sırasında Mimar Vedat Tek tarafından yeniden yapılmıştır.

Tek kubbeli ve iç alanı 150 metrekare olan cami çini süslemeleri ile dikkat çekmektedir.

Hobyar Camii

Hobyar Camii yol tarifi için tıklayınız.

11.Ferruh Kethüda Camii

Camii 1562-1563 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın kahyası olan Ferruh Ağa tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan eseri olan cami, Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için Balat Tekkesi olarak da bilinmektedir. Tekkeden günümüze ise cami ve çeşmesi ulaşabilmiştir.

Cami dikdörtgen planlı olup yapımında kesme taş kullanılmıştır. Caminin mihrabı da baştan aşağı Tekfur Sarayı imalatı olan değerli çinilerle kaplıdır. Duvarlarındaki diğer Tekfur çinileri ise ne yazık ki 1940’lı yıllarda çalınmış ve tahrip edilmiştir.

1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonra uzun süre boş kalan yapı 1953 yılında onarılmaya başlanmış ve 1960 yılında Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle yeniden ibadete açılmıştır 1986 yılında yeniden detaylı bir onarımdan geçen caminin bahçesine küçük bir süs havuzu yerleştirilmiştir. Ayrıca caminin ön tarafında yer alan hazire içerisinde de Ferruh Ağa’nın mezarı yer almaktadır.

Ferruh Kethüda Camii

Ferruh Kethüda Camii yol tarifi için tıklayınız.

12.Atik Mustafa Paşa Cami (Hz. Cabir Camii)

Orta Bizans Döneminden kalma olan bu tarihi yapı, ilk olarak serbest haç planlı bir Bizans kilisesi olarak inşa edilmiştir. Kristos Pantepoptes olarak bilinen kilise, II. Beyazıt döneminde Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. Cami güneydoğu köşesinde Hz. Cabir Abdullah El Ensari’nin makamı bulunduğundan bu isim ile anılmaktadır. Günümüze kadar birçok kez onarımdan geçen cami görülmeye değer tarihi eserler arasındadır.

Atik Mustafa Paşa Cami (Hz. Cabir Camii)

Ferruh Kethüda Camii yol tarifi için tıklayınız.

13.İsmailağa Camii

Balat’ın Manyasizade Caddesi üzerinde konumlanan camii1723 yılında Osmanlı Şeyhülislamı Ebu İshak Efendi tarafından yaptırılmıştır. Caminin etrafında yer alan darülhadis ve mederese ise Ebu İshak İsmail Efendi’nin oğlu Şeyhülislam Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi tarafından yapılmıştır.

1894 İstanbul depreminde hasar gören caminin ne yazık ki minaresi yıkılmıştır. Cumhuriyet döneminde de medreselerin kapatılmasıyla birlikte 200 yıllık bir medreseye sahip olan İsmailağa Camii uzun yıllar bakımsız bırakılmış ve atların bağlandığı terkedilmiş bir yapıya dönüşmüştür.

Daha sonra onarımdan geçen cami 1985 yılda yeniden ibadete açılmıştır. Cami hem tarihi yapısı hemde mimarisi ile görebileceğiniz yerler arasında bulunmaktadır.

Ayrıca caminin haziresinde de camiyi yaptıran Ebu İshak İsmail Efendi’nin mezarı, oğulları Ebuishakzade İshak Efendi, Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi, Şeyh Mehmed, Lütfullah ve Mesud’un mezarları ile aile efradına ait bazı diğer mezarlar yer almaktadır.

İsmailağa Camii

İsmailağa Camii yol tarifi için tıklayınız.

14.Hirami Ahmed Paşa Camii

Balat da Koltukçu Sokak da yer alan yapı ilk inşa edildiğinde küçük bir kilise görevi görmekteyken, 1586 yılında Hirami Ahmed Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür.

Bizans mimarîsinin izlerini taşıyan yapı,  Yunan salibi plânı üzerine inşâ edilmiştir. Üç adet mihrabı ve 1 adet son cemaat yeri bulunan caminin Mihrap, minber ve kürsüsü ahşaptır. Zamanla harap olan cami 1966 yılında onarımdan geçmiş ve yeniden ibadete açılmıştır. Günümüzde oldukça iyi durumda olan bu küçük tarihi cami gezi rotanıza eklemeniz gereken yerler arasındadır.

Hirami Ahmed Paşa Camii

Hirami Ahmed Paşa Camii yol tarifi için tıklayınız.

15.Molla Aşkı Camii

İlk olarak 15. yüzyılda Aşki Mehmet Efendi tarafından mescit olarak yaptırılan yapı Fatih ilçesinin Ayvansaray Semtinde konumlanmaktadır.

Mescit 1735 yılında, İstanbul kadısı Abdüllatif Razi Efendi’nin kız kardeşi Fatma Hatun tarafından tamir ettirilmiştir. Ayrıca tamirat sırasında mescide minare, üst mahfil ve minber koydurarak yapıyı camiye çevirttirmiştir.

Caminin üzerinde yer alan kitabeye göre 1822 yılında Fatma Hanım tarafından yeniden inşa edilen cami dikdörtgen planlı olup, duvarları kagir, çatısı ahşap üzeri kiremit örtülü, minaresi taş ve tuğla, mihrabı çini, minberi de ahşap kaplamadır.

Fatih Gezilecek Yerler Molla Aşkı Camii

Molla Aşkı Camii yol tarifi için tıklayınız.

16.Tahta Minare Camii

Balat da Vodina Caddesi üzerinde konumlanan cami 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Zamanla harap olan cami 1865 yılında caminin yanında konumlanan Tahta Minare Hamamı’nın sahibi Kantârizâde Sivaslı Halil Ağa tarafından tamir ettirilmiş, ahşap olan minaresi de kâgir olarak yeniden yaptırılmıştır.

1957 yılında bir kez daha onarımdan geçen cami görülmeye değer eserler arasındadır. Ayrıca caminin kıble duvarının önündeki türbede, İstanbul’un fethinde bulunmuş olan Hüseyin Efendi yatmaktadır.

Tahta Minare Camii

Tahta Minare Camii yol tarifi için tıklayınız.

17.Fatih Gezilecek Yerler Gül Camii

Fatih’in Ayakapı Semtinde yer alan kilise 10. veya 11. yüzyılda Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olup, fetih dönemine kadar Aya Theodosia Kilisesi olarak hizmet vermiştir.

1499 yılında camiye çevrilen yapı tuğla tonozlu bir bodrum üzerine inşa edilmiştir.

Gül Camii

Gül Camii yol tarifi için tıklayınız.

18.Yeni Camii (Valide Sultan Camii)

İlk olarak 1597 yılında Sultan III. Murad’ın eşi Safiye Sultan’ın emriyle inşası başlanan ve 1663 yılında IV. Mehmed’in annesi Turhan Hatice Sultan’ın büyük çabaları ve bağışlarıyla tamamlanan cami Eminönü’nde konumlanmaktadır.

Mimar Davut Ağa tarafından başlanan ve Mimar Dalgıç Ahmed Ağa tarafından devam ettirilen cami, son olarak Mimar Mustafa Ağa tarafından tamamlanmıştır. Osmanlı dönemi Türk mimarisinde yapımı en uzun sürede tamamlanan cami olan Yeni Camii ayrıca İstanbul’da Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan büyük camilerin son örneğidir. Cami ile birlikte yapıya Valide Sultan Türbesi, Hünkâr Kasrı, sebil, çeşme, sıbyan mektebi, darülkurra, Mısır Çarşısı inşa edilmiş böylelikle yapı bir külliyeye dönüşmüştür.

Cami plan olarak Mimar Sinan’ın Şehzade Camii’nde,  Sedefkar Mimar Mehmed Ağa’nın da Sultanahmet Camii’nde kullandığı kubbe planı ile aynıdır. Cami gerek dış mimarisi gerekte içerisinde barındırdığı çini ve kalem işi süslemeleri ile dikkat çekmektedir.

Fatih Gezilecek Yerler Yeni Camii (Valide Sultan Camii)

Yeni Camii (Valide Sultan Camii) yol tarifi için tıklayınız.

19.Rüstem Paşa Camii

Mısır Çarşısının güneybatısında konumlanan camii Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın eşi olan Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 1560 yılında inşa edilen cami Mimar Sinan’ın en güzel örneklerinden bir tanesidir.

Zemin kat üzerine inşa edilen Rüstem Paşa Caminin alt katına mahzen ve dükkanlar yerleştirilmiştir. Caminin avlusunada iki tarafta yer alan merdivenlerle ulaşılmaktadır.

Dikdörtgen planlı olan bu cami merkezî kubbe kemerlerle dört fil ayağına ve sütunlara oturmaktadır. Son cemaat yeri altı sütunlu ve beş kubbelidir. Cami özellikle çini süslemeleri ile dikkat çekmektedir. İçerisinde yer alan lale motifli çiniler, Osmanlı çini sanatının en başarılı örneklerindendir.

Fatih Gezilecek Yerler Rüstem Paşa Camii

Rüstem Paşa Camii yol tarifi için tıklayınız.

20.Ahi Çelebi Camii

Eminönü’nün Yoğurtçular Sokağında konumlanan cami 1480-1500 yılları arasında inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın eserleri arasında yer alan bu cami 1539 ve 1653 yıllarında iki kez yanmış, 1892 depreminde debüyük hasar görmüştür. Uzun yıllar harap olarak kalan cami 1990 yılında yapılan restorasyonla yeniden ibadete kazandırılmıştır.

Camii tek şerefeli, tek minareli ve tek kubbelidir. Riveyete göre Evliya Çelebi bu camide Hz. Muhammed’i rüyasında görür. Gördüğünde de ‘Şefaat ya Resul ” yerine “Seyahat ya Resul” der ve böylelikle Evliya Çelebi’nin uzun seyahatleri başlar.

Ahi Çelebi Camii

Ahi Çelebi Camii yol tarifi için tıklayınız.

21.Zeynep Sultan Camii

Cami 1769 yılında III. Ahmed’in kızı Zeynep Sultan tarafından mimar Mehmed Tahir Ağa’ya yaptırılmıştır. Barok tarzında inşa edilen cami gerek kullanılan malzemeler gerek de tarzı ile Bizans kiliselerini andırmaktadır.

Caminin haziresinde Alemdar Mustafa Paşa ve Zeynep Sultan ile evli olan Melek Mehmed Paşa’nın mezarı yer almaktadır. 

Zeynep Sultan Camii

Zeynep Sultan Camii yol tarifi için tıklayınız.

22.Hidayet Camii

Eminönü’nün Yalıköşkü Caddesinde konumlanan cami ilk olarak 1813 yılında Sultan II. Mahmud tarafından ahşap olarak inşa edilmiştir. Daha sonra 1887 yılında II. Abdülhamid tarafından Alexandre Vallaury’ye yeniden yaptırılmıştır.

İki katlı olan caminin doğu ve batı cephelerinde iki büyük pencere ve kubbesinde de 21 pencere bulunmaktadır. Tek şerefeli bir minaresi bulunan cami çeşitli onarımlardan geçse de günümüze sağlam olarak ulaşmış olup ibadete açıktır.

Hidayet Camii

Hidayet Camii yol tarifi için tıklayınız.

23.Kalenderhane Camii

Doğu Roma Döneminden kalma bir yapı olan ve eski adı ile Theotokos Kyriotissa Kilisesi olan ilk kilise olarak inşa edilmiştir. 18. yüzyıl Osmanlı döneminde de camiye çevrilmiştir. Osmanlı döneminde ilk kez Kalender Tarikatı tarafından kullanıldığı için ismi Kalenderhane Camii ismini almıştır. Caminin özellikle içerisinde yer alan mermer kaplamalar caminin en dikkat çeken mimarisidir. Birçok kez onarımdan ve restorasyondan geçen cami günümüzde ibadete açık durumdadır.

Kalenderhane Camii

Kalenderhane Camii yol tarifi için tıklayınız.

24.Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Cami, 1571 yılında Sokullu Mehmet Paşa adına eşi tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan’a tarafından yaptırılan cami Mimar Sinan’ın en güzel eserlerinden bir tanesidir.

Şehit Mehmet Paşa Yokuşunda konumlanan cami tek kubbeli ve tek minarelidir. Üç dış kapıdan mermer taşlı avluya girilmektedir. Avlunun ortasında kubbeli bir şadırvan ile etrafında medrese odaları yer almaktadır. Caminin içerisinde de İznik çinileri ile orijinal kalem işi süslemeleri dikkat çelmektedir.

Fatih Gezilecek Yerler Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi yol tarifi için tıklayınız.

KİLİSELER

25.Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

Kostantiniyye Ekümenik Patrikhanesi olarak da bilinen yapı hem Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentinde bulunması hem de Ortodoks aleminin dini merkezi olmasından dolayı Ortodokslukta özel bir yeri vardır.

1602 yılında bugün ki binasına taşınan patrikhane günümüzde ki görüntüsüne 1800’lü yıllarda yapılan restorasyonla kavuşmuştur. 1941 yılında yangın geçirince de yenilenmiştir.

Patrikhaneye üçlü bir kapıdan girilmektedir. Patrikhanede basamaklardan yukarı doğru çıkıldığınızda ana kapıya ulaşıyorsunuz. Bu ana kapı 1821’ deki Mora İsyanını desteklediği gerekçesiyle II. Mahmut’un emriyle Patrik V. Grigorios’un idam edildiği kapı olduğundan o tarihten bu yana kapalı tutuluyor. Ana kapı kapalı olduğu içinde yapıya girişi sol kapıdan sağlıyorsunuz. Soldaki kapıdan da patrikhane kilisesi olan Aya Yorgi’ye geçebiliyorsunuz.

Dünya Ortodokslarının dini lideri durumunda olan patrikhane, günümüzde İstanbul-Yeni Roma Başepiskoposu ve Ekümenik Patriği I. Bartholomeos tarafından yönetilmektedir.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi yol tarifi için tıklayınız.

26.Aya Yorgi Kilisesi

Rum Ortodoks Patrikhanesine ev sahipliği yapan kilise içerisinde yer alan 5. yüzyıl tarihli, fil dişi ve sedeften bitkisel motiflerle süslü, ceviz ağacından yapılma Patrik Tahtı, altın kaplama panel, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce bağlanarak kamçılandığı, Kudüs’ten getirtilen ve diğer parçası da Vatikan’da olan siyah granit sütun, kutsal Aya Yorgi tasviri, Meryem Ana ve çocuk ikonaları, 3 azizenin lahitleri dikkat çeken detaylardır. Küçük bir kilise olan Aya Yorgi Kilisesi dış görünüş olarak dikkat çekmese de iç mekanında yer alan eşyaları yapıyı gösterişli kılanlar arasındadır.

Fatih Gezilecek Yerler Aya Yorgi Kilisesi

27.Meryem Rum Ortodoks Kilisesi(Kanlı Kilise)

Kanlı Kilise ya da Moğolların Azize Meryem Kilisesi olarak da bilinen yapı, İstanbul’da Osmanlı döneminde camiye çevrilmeyerek Rumların ibadetine bırakılmış Bizans döneminden kalma tek kilisedir. Fatih ilçesine bağlı Balat Semtinde konumlanan kilise bir Ortodoks Kilisesidir.

Meryem Rum Ortodoks Kilisesi(Kanlı Kilise) yol tarifi için tıklayınız.

28.Sveti Stevan Kilisesi

25 Ekim 1859 yılında İstefanaki Bey adına inşasına başlanan kilise 14 Temmuz 1896 yılında tamamlanmış ve 8 Eylül 1898 yılında resmi olarak ibadete açılmıştır. Haliç kıyısında ki Balat semtinde konumlanan kilise Bulgar Eksarhhanesi’ne bağlı olup,  Ortodoks kültürünün izlerini taşımaktadır.

Yapımında dökme demir ve çelik kullanılan kilise 3 adet kubbeye ve 1 adet çan kulesine sahiptir. Çan kulesinin yüksekliği de 40 metredir.   sahiptir. Dönemin en ünlü kiliseleri arasında yer alan Stevi Stevan Kilisesi Neo barok ve neo gotik mimari tarzının en güzel örneklerindendir.

Ayrıca kilise 2011-2018 yılı arasında geçirdiği restorasyonla tekrar ibadete açılmıştır.

Fatih Gezilecek Yerler Sveti Stevan Kilisesi

Sveti Stevan Kilisesi yol tarifi için tıklayınız.

29.Surp Hreşdagabet Kilisesi

Balat Semtinde yer alan kilise ulaşılan verilere göre 1628, 1631 ya da 1636 yılında Ermenilere devredilen bir Rum Kilisesidir. Günümüze kadar birçok kez yangın görmüş, yeniden inşa edilmiş, onarımdan geçmiş ve yenilenmiştir. Son olarak ise 2012 yılında restorasyondan geçen kilise günümüzde ibadete açıktır.

Surp Hreşdagabet Kilisesi

Surp Hreşdagabet Kilisesi yol tarifi için tıklayınız.

30.Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi

Fatih ilçesine bağlı Topkapı Mahallesinde konumlanan kilise ilk olarak 1583 yılında Hagios Georgios Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Zamanla harap olan yapı 1831 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi yol tarifi için tıklayınız.

31.Fatih Gezilecek Yerler Metroloji kilisesi

Fatih ilçesinin Balat Semtinde Vodina Caddesi üzerinde konumlanan kilisenin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinemese de rivayetlere göre tarihi Ayasofya’nın yapıldığı döneme dayanmaktadır.

Metroloji kilisesi yol tarifi için tıklayınız.

32.Ahrida Sinagogu

15. yüzyılın başlarında inşa edilen sinagog İstanbul’da yer alan en geniş kapasiteli sinagogdur. Yapımında tuğla ve yığma taş kullanılan sinagogun dua kürsüsü bir gemi pruvasına benzemektedir. Balat Semtinin Kürkçü Çeşme Sokağında konumlanan yapı 16 Eylül 1987 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun kararı ile koruma altına alınmıştır.

Ahrida Sinagogu

Ahrida Sinagogu yol tarifi için tıklayınız.

33.Yanbol Sinagogu

Balat Semtinde ayakta kalan iki sinagogdan birisi olan Yanbol Sinagogu, Bizans döneminde, Bulgaristan’ın Yambol şehrinden gelen Yahudilerin sinagogu olarak kullanılmaktaydı. Çıkan bir yangın sonucu harap olan sinagog 17. veya 18. yüzyılda tekrar inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır.

Yanbol Sinagogu yol tarifi için tıklayınız.

MÜZELER

34.Topkapı Sarayı Müzesi

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in isteği üzerine 1460 yılında yapımına başlanan saray 1478 yılında tamamlanmış, 19. yüzyıla kadar yapılan ek yapılarla da genişletilmiştir. 

İstanbul’un ikonik yapılarından olan Topkapı Sarayı Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalmaktadır. Doğu Roma akropolü üzerindeki 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan Topkapı Sarayı, avlular etrafına sıralanmış Dış Saray, İç Saray ve Harem olmak üzere üç grupta toplamaktadır. Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet’ten Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık 400 yıl imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi; padişahların da evi olarak kullanılmıştır. Daha sonra saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte Topkapı Sarayı boşaltılmış ama hiçbir zaman değerini kaybetmemiştir.

3 Nisan 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülen Topkapı Sarayı, Cumhuriyet’in ilk müzesi, Dünyanın da en büyük saray müzesi olma özelliğine sahiptir. Topkapı Sarayı yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve sahip olduğu 300.000 arşiv belgesi ile ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Fatih Gezilecek Yerler Topkapı Sarayı Müzesi

Topkapı Sarayı Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

35.Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Müze ilk Mimar Sinan’ın en önemli yapılarından olan Süleymaniye Cami külliyesinin içerisinde imaret binasında yer almaktaydı. 19. Yüzyılın sonlarında müze çalışmaları başlanan ve 1913 yılında tamamlanan müze 1914 yılında  “Evkaf-ı İslâmiye Müzesi” (İslâm Vakıfları Müzesi) ismi ile ziyarete açılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra da bugün ki Türk ve İslam Eserleri Müzesi ismini almıştır. Uzun süre Süleymaniye Külliyesi imaret binası içerisinde yer alan müze 1983 yılında Sultanahmet Meydanı’nın batısında konumlanan İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır.

İbrahim Paşa Sarayı sultan sarayları haricinde günümüze ulaşabilen tek özel saraydır. Tarihi sarayın içerisinde yer alan müzede İslam dünyasının değişik ülkelerinde meydana getirilmiş ender sanat eserleri, taş ve pişmiş toprak, ahşap işlemeler, metal ve seramik objeler, cam eşyalar, el yazma kitaplar, 13 ve 20. yüzyıllara ait el işi Türk halıları örnekleri, 13. yüzyıl Selçuklu halıları ile  birkaç asrın Türk günlük yaşamı ve eserleri sergilenmektedir.

Fatih Gezilecek Yerler Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Türk ve İslam Eserleri Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

36.Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Sultanahmet Cami külliyesinin Arasta Pazarının içerisinde yer alan müzede M.S. 450-550 yılları arasında ki eserler sergilenmektedir. Müze bugün ki görünümünü 1987 yılında yapılan restorasyonla almıştır.

Yaklaşık 150 insan ve hayvan figürü ile 90 farklı temanın bulunduğu müzede en dikkat çeken mozaikler kertenkele yiyen grifon, fil ve aslan mücadelesi, bir kısrağın tayını emzirmesi, kaz güden çocuklar, keçi sağan adam, eşeğine yem veren çocuk, testi taşıyan genç kız, elma yiyen ayıdır.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

37.İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji müzeleri, Çinili Köşk Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi olmak üzere üç ana birimden oluşmaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki en eski yapı Çinili Köşk’tür. Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinin en eskilerinden olan Çinili Köşk restore edilerek 1880 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Günümüzde içerisinde Türk çini ve seramik örneklerinin sergilenmektedir.

Eski Şark Eserleri Müzesi ise 1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Mimar Alexander Vallaury ‘a Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa ettirilmiştir. 1917 yılında akademinin Cağaloğlu’na taşınması ile yapı müzeler müdürlüğüne devredilmiştir.

Arkeoloji Müzesi de Çinili Köşkün karşısına dönemin ünlü mimarı Alexander Vallaury tarafından inşa edilmiş ve 13 Haziran 1891 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. İstanbul’daki Neo-Klasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden olan Arkeoloji müzesi ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Fatih Gezilecek Yerler İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri yol tarifi için tıklayınız.

38.İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Müze, Gülhane Parkı içerisinde iki katlı Has Ahır Binasının restore edilmesi ile ziyarete açılmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in öncülüğünde 2008 yılında hizmete açılan müze alanında Türkiye’de ilk Dünya’da da ikincidir.  İçerisinde 3500 metrekarelik sergi alanı ve toplam 585 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu barındırmaktadır.

İki kattan oluşan müzenin ikinci katında; müzeyle ilgili görsellerin izlenebildiği Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş Teknolojisi ve Tıp Bölümü yer almaktadır. Müzenin alt katında da; madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve coğrafyayla ilgili harita ve çizimlerinin sergilendiği bir alan bulunmaktadır. Müzenin bahçesinde ise  üstünde Halife el-Me’mun’un 9. yüzyılda yaptırdığı dünya haritasının kopyası olan yerküreyle, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb kitabının ikinci cildinde bahsedilen tıbbi bitkilerden 26’ sının bulunduğu 2013 yılında açılan İbn-i Sina Botanik Bahçesi yer almaktadır.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

39.Fatih Gezilecek Yerler Tanzimat Müzesi

Günümüzde Gülhane Parkı içerisinde, 1983 yılında inşa edilen bir binada yer alan müze birçok eseri bünyesinde barındırmaktadır. Tanzimat Fermanı, dönemin ileri gelen devlet adamlarına ait imzalı fotoğraflar, çeşitli tablolar, Mustafa Reşid Paşa, Sadık Muhtar Bey ve Ziya Paşa’ya ait eşyalar müzede sergilenen eserler arasında yer almaktadır.

Tanzimat Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

40.Cumhuriyet Eğitim Müzesi (Tarihi Kılıçhane Binası)

Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından 1454 yılında inşa ettirilen binada, Osmanlı İmparatorluğu Yeniçeri Ordusu’nun kılıçları yapılmıştır.  Ayrıca kılıç yapımı öğretildiği için teknik okul görevi de görmüştür.

Osmanlı mimarisinden izler taşıyan Tarihi Kılıçhane Binasında geniş bir mekan elde edilmek için dört kubbe, ortada bir sütun taşıyıcıya bindirilmiştir. Bina bu özelliği ile İstanbul’da tek yapıdır. Ayrıca bina sur içerisinde ayakta kalan ve halen hizmet vermeye devam eden Osmanlı eserleri içerisinde tek yapı olma özelliği de taşımaktadır. Tarih boyunca hastane, derslik, atölye gibi amaçlarla da kullanılan bina 1998 yılında restore edilmiş ve o günden sonra Cumhuriyet Eğitim Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

İçerisinde İstanbul da ki tarihi okullardan toplanmış, eğitim tarihinin son 150 yıllık döneminde kullanılan ders araç, gereç ve malzemelerle belge ve eşyalar sergilenmektedir. Müzeyi hafta içi her gün ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. 

Cumhuriyet Eğitim Müzesi (Tarihi Kılıçhane Binası) yol tarifi için tıklayınız.

41.Aya İrini Müzesi

İstanbul’da camiye çevrilmemiş en büyük Bizans Kilisesi olan Aya İrini Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda konumlanmaktadır. Tarih boyunca bir çok kez onarımdan geçen kilise İstanbul’un fethinden sonra iç cephane, Harbiye Nezareti’nin silah ambarı ve müze olarak kullanılmıştır.

Türkiye’de ilk müze çalışmalarının yürütüldüğü yer olan Aya İrinide  Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli yerlerinden gönderilen eserler toplanıyordu. Bu eserler bugün ki Arkeoloji Müzelerinin temelini oluşturmaktadır. Zamanla yetersiz kalan müze Çinili Köşk’ün restore edilmesiyle oraya taşınmıştır.

Aya İrini 1973 yılından günümüze dekte çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.

Fatih Gezilecek Yerler Aya İrini Müzesi

Aya İrini Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

42.İstanbul Demiryolları Müzesi

Sirkeci Tren Garının içerisinde ki küçük bir salonda yer alan müze 23 Eylül 2005 yılında ziyarete açılmıştır. 145 bin metrekare alan üzerinde bulunan müzede Sirkeci Garı başta olmak üzere birçok tren garına ait parçalar sergilenmektedir.

TCDD’nin eski birimlerine ait fotoğraf ve objeler, Osmanlı dönemine ait evrak, vesika, harita, plan-projeler, Atatürk’ün 1928 yılında “Harf Devrimi”ni anlatmak için gittiği Kayseri seyahatine ait hareket cetveli, Rumeli Demir Yolları’na ve TCDD’nin Trakya hattına ait orijinal vaziyet planları, çizimler ve demiryolu aletleri müzede sergilenen bazı eserlerdir.

Demiryolu,  tren ve garlarda kullanılmış 400’den fazla parçanın sergilendiği müze hem çocuklara hem yetişkinlere demiryolu sevgisini aşılıyor.

Girişi ücretsiz olan müze Pazar, Pazartesi ve bayram günleri hariç haftanın 5 günü 09:00-17:00 arası ziyarete açıktır.

İstanbul Demiryolları Müzesi

İstanbul Demiryolları Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

43.Türkiye İş Bankası Müzesi

Bugün ki müze binası ilk olarak 23 Eylül 1892’de İstanbul Postanesi olarak inşa edilmiş ve 20 Şubat 1928 yılında Türkiye İş Bankası’nın İstanbul Şubesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1950’li yıllarda şubenin ismi Yenicami Şubesi olmuş ve 2004 yılına kadar bu isimle hizmet vermiştir.

Yapılan restorasyonun ardından 14 Kasım 2007 yılında müze olarak ziyarete açılan tarihi yapı üç kattan oluşmaktadır. Müzenin birinci katında farklı dönemlere ait daktilo, hesap makinesi, kumbara, promosyon malzemeleri, reklam filmleri, İş Bankası’na ait zengin arşivden toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belge ve fotoğraflar yer alırken, giriş ve bodrum katında da Şube döneminden kalma sabit olarak bulunan tarihi bankolar, ana kasa ve kiralık kasa daireleri bulunmaktadır.

Girişi ücretsiz olan müze Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10:00-17:00 arası ziyarete açıktır.

Fatih Gezilecek Yerler Türkiye İş Bankası Müzesi

Türkiye İş Bankası Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

44.Büyük Postane (PTT Müzesi)

Türkiye’nin en büyük postane binası olan tarihi yapının temeli 1905 yılında atılmış ve 1909 yılında Posta ve Telgraf Nezareti ismi ile hizmete açılmıştır. 1930’lu yıllarda  “Yeni Postane”, daha sonrada “Büyük Postane’’ ismini alan tarihi yapı mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır.

Bir dönem İstanbul Radyo Evi olarak da kullanılan bina daha sonra 1958 yılından günümüze dek tamamen posta ve telgraf işlerinde kullanılmıştır. Şimdilerde İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü olarak hizmet veren bu tarihi yapı gerek iç mimarisi gerek de dış mimarisi ile görmeniz gereken eserler arasındadır.

Büyük Postane (PTT Müzesi)

Büyük Postane (PTT Müzesi) yol tarifi için tıklayınız.

45.II. Beyazıt Hamamı (II. Beyazıt Türk Hamam Kültür Müzesi)

II. Bayezid Cami’nin külliyesinin bir parçası olarak inşa edilen hamam İstanbul’un en büyük hamamlarındandır. Klasik Osmanlı hamam mimarisinin en güzel örneklerinden olan hamam çifte hamam olarak inşa edilmiştir.

Divanyolu Caddesinde konumlanan hamam 1714 yılında çıkan bir yangın sonucu yeniden onarılarak kullanılmıştır. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de iyice bakımsızlaşan hamam 2000 yılında kamulaştırılarak İstanbul Üniversitesine devredilmiştir. 2003-2010 yılları arasında uzun süren bir restorasyon sonucu yeniden hayata kazandırılan hamam müzeye dönüştürülmüştür. Mayıs 2015 yılında Türk Hamamı Kültür Müzesi olarak hizmete açılan yapıda kalıcı ve geçişi bir çok sergi alanları yer almaktadır.

Müzenin kalıcı sergi mekânında Osmanlı dönemine ait hamam eşyalarından oluşan havlu sedir örtüleri, nalınlar, peştamallar, şifa tasları, hamam tasları, taraklar, kildanlıklar, killer, yıkanma sonrası ikram ve keyif için sunulan çay-kahve ve yemek takımları sergilenmektedir. Bunun dışında Bizans dönemine ait Arkeoloji Müzesi’nden getirilen sütun başlıkları, plakalar müzenin kalıcı sergi mekânında yer almaktadır.

Müzenin geçişi sergi mekânı ise İstanbul Üniversitesi bölümünün sergilerine, Halk Eğitim Merkezi sergilerine, akşam sanat okulları ve Fatih Belediyesi’nin düzenlediği Bienal gibi sergilere ev sahipliği yapmaktadır.

II. Beyazıt Hamamı (II. Beyazıt Türk Hamam Kültür Müzesi)

II. Beyazıt Hamamı (II. Beyazıt Türk Hamam Kültür Müzesi) yol tarifi için tıklayınız.

46.Balat Oyuncak Müzesi

Balat Semtinde 1000 metrekarelik tarihi bir binada ziyarete açılan müze yaklaşık 50 yıllık bir koleksiyonun sonucunda meydana gelmiştir.  Geçmişten günümüze birçok oyuncağın yer aldığı müze her yaş grubuna hitap etmektedir. İçerisinde yer alan gerek sınırlı ve özel üretilmiş oyuncaklar, gerek tarihi eskilere dayanan oyuncaklar, gerek yeniçağımızın oyuncakları Dünya’nın çeşitli bölgelerinden toparlanmıştır.

Balat Oyuncak Müzesine gelerek sergi alanında oyuncakları gezerek ailecek güzel bir gün geçirebilir yada atölye çalışmalarına katılarak özel el emeği bir oyuncağa sahip olabilirsiniz.

Balat Oyuncak Müzesi

Balat Oyuncak Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

47.Monologlar Müzesi

Balat Semtin de Mürsel Paşa Caddesi üzerinde konumlanan Monologlar Müzesi birçok seriye ev sahipliği yapmaktadır. Toplam 7 monoloğun yer aldığı müzede tüm performanslar aynı anda başlar ve biter. Sizlerde Monologlar Müzesini ziyaret ettiğinizde dilerseniz 7 gösteriyi de azar azar izleyebilir dilerseniz de 4 tane seçip tamamen izleyebilirsiniz. Çünkü 7 ayrı odada farklın oyuncular tarafından aynı anda başlayan gösteriler 15 dakika sürmekte olup dört tekrar yapılmaktadır.

Fatih Gezilecek Yerler Monologlar Müzesi

Monologlar Müzesi yol tarifi için tıklayınız.

48.Fethiye Müzesi ve Camii ( Eski Pammakaristos Kilisesi)

Bizans Dönemi’nde inşa edilen Pammakaristos Kilisesi, günümüzde Fethiye Müzesi olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Pammakaristos Kilisesi ilk olarak 1261 yılında Latin egemenliğinin son bulmasından sonra eski kilisenin kalıntıları üzerine yeniden inşa edilmiştir. Pammakaristos Kilisesinin kuzeyde yer alan bölümü Hz. Meryem’e adanmıştır. 1315 yılında da kilisenin sağ bölümüne Hz. İsa’ya adanan küçük bir ek kilise yaptırılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra Kadın manastırı olarak kullanılan yapı, 1455-1586 yılları arasında da Patrikhane olarak hizmet vermiştir.

Sultan III. Murad döneminde ise camiye çevrilen Pammakaristos Kilisesine o tarihten sonra Fethiye Camisi adı verilmiştir. Günümüzde kilisenin kuzey tarafı cami olarak ibadete açıktır.

Duvarları XIV. yüzyıl mozaikleri ile süslü olan ek kilise ise 1938-1940 yılları arasında restorasyondan geçen yapı müze olarak hizmete açılmıştır.

Fethiye Müzesi ve Camii ( Eski Pammakaristos Kilisesi)

Fethiye Müzesi ve Camii ( Eski Pammakaristos Kilisesi) yol tarifi için tıklayınız.

49.Dimitri Kandemir Müzesi-Merdivenli Mektep Sokak

Boğdan Prensi Dimitri Kantemir’in yaşamını sürdürdüğü ev Fatih Belediyesi tarafından ‘Fener ve Balat Semtlerinin Rehabilitasyon Programı” çerçevesinde restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Dimitri Kandemir Müzesi Balat da Vodina Caddesi üzerinde konumlanmaktadır.

Sizler buraya gelerek hem müzeyi gezebilir hem de altında ki rengârenk kafesinde arkadaşlarınızla hoş sohbet vakit geçirebilir ve  harika fotoğraflar çekilebilirsiniz.

Dimitri Kandemir Müzesi-Merdivenli Mektep Sokak

Dimitri Kandemir Müzesi-Merdivenli Mektep Sokak yol tarifi için tıklayınız.

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİ

50.Balat Kültür Evi

Tarihi Balat Evinin restore edilmesi ile hayata kazandırılan yapı günümüzde Balat Kültür Evi olarak hizmet vermektedir. Balat’ın Vodina Caddesi üzerinde konumlanan yapı soroptimist kulüpleri federasyonu tarafından kullanılmaktadır.

Sergi salonu, profesyonel mutfak, kafe ve eğitim alanları olmak üzere dört farklı temadan oluşan Kültür Evi, çoklu kullanımlara açık olarak hizmet vermektedir.

İçerisinde yer alan Sergi Salonu; resim, fotoğraf, elişi sergileri, yerli ve yabancı ressamların kişisel sergilerine ev sahipliği yaparken, Profesyonel Mutfak da, bölge kadınlarına aşçılık dersleri vererek meslek sahibi olmaları sağlıyor. Mekânın Cafe Bölümünde ise Profesyonel Mutfakta kadınlarımız tarafından yapılan lezzetli mi lezzetli bir çok seçenek sizlerin beğenisine sunuluyor.

Balat Kültür Evini ziyaret ederek, ister sergilere ve atölyelere katılabilir, isterseniz de cafe bölümünde birbirinden lezzetli ürünler eşliğinde arkadaşlarınızla hoş sohbet vakit geçirebilirsiniz.

Balat Kültür Evi

Balat Kültür Evi yol tarifi için tıklayınız.

51.Camhane Sanat Merkezi

Fatih ilçesinin Balat semtinde konumlanan yapı Türkiye’nin ilk cam sanat merkezidir. Yapının alt katı beşik tonozlu, üst katıda aynalı tonozlu olup iki kattan oluşmaktadır. Bir sıra küfeki taşı, iki sıra da tuğladan oluşan tarihi yapının 2005 yılında restorasyonu başlamış ve 2008 yılında tamamlanarak ziyarete açılmıştır.

İçerisinde cam ve camdan eser,  seramik ve seramikten eser, metal ve metalden eserler sergilenmektedir. Ayrıca, Sanat eserlerinin yapımı, dekorasyonu, sergilenmesi, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı, dahili, ticareti ilgili faaliyetlerde gerçekleşmektedir.

Fatih Gezilecek Yerler Camhane Sanat Merkezi

Camhane Sanat Merkezi yol tarifi için tıklayınız.

52.Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

14 Nisan 1990 yılında İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihi bir binada hizmete açılan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesidir.

İçerisinde Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, Görsel, Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, Süreli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar ve İşitsel başlıkları adı altında 16 koleksiyon bulunmaktadır.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı yol tarifi için tıklayınız.

53.Beyazıt Devlet Kütüphanesi

İlk olarak 1500-1505 yılları arasında Beyazıt Külliyesinin İmaret bölümü olarak inşa edilen bina 27 Eylül 1884 yılında yapılan bir restorasyonla yenilenmiş ve 27 Haziran 1884 yılında imaretin bir bölümü “Kütüphane-i Umum-i Osmanî” adıyla Maarif Nezareti’ne bağlı bir kütüphane olarak hizmete açılmıştır.

Cumhuriyet döneminde “Bayezid Umumi Kütüphanesi” adıyla hizmete devam eden kütüphane 1948 ve 1953 yıllarında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile imaretin diğer bölümleri de kütüphaneye devredilmiştir.

1961 yılında da Bayezid Devlet Kütüphanesi simi ile yola devam eden kütüphane içersin de bir milyona yakın dokümanı barındırmaktadır.

1884 yılından günümüze dek hizmet veren kütüphane bir çok eseri içerisinde barındırmaktadır.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi yol tarifi için tıklayınız.

54.Atıf Efendi Kütüphanesi

1741 yılında Başdefterdar ve divan sahibi bir şair olan Atıf Mustafa Efendi tarafından yaptırılan kütüphane Vefa Caddesinde konumlanmaktadır. Osmanlıda bağımsız bir binaya sahip olan ikinci kütüphane olan Atıf Efendi Kütüphanesi kesme taştan yapılmıştır. İçerisinde 30 bine yakın eser yer almaktadır. Kütüphanede yer alan en önemli eser ise Mehmet Zeki Pakalın koleksiyonudur.

Atıf Efendi Kütüphanesi

Atıf Efendi Kütüphanesi yol tarifi için tıklayınız.

55.Alay Köşkü (Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi)

II. Mahmut tarafından Topkapı Sarayı’nın dış suru üzerinde, padişahların geçit yapan alayları seyretmesi için yaptırılan köşk yuvarlak bir hünkar salonu, üç oda ve bir sofadan meydana gelmektedir. Ayrıca yedi penceresi bulunan köşk 1926 yılında Atatürk’ün emri ile Güzel Sanatlar Birliği’ne tahsis edilmiş, daha sonra da Eminönü Halkevi’nin oyun salonu olarak kullanılmıştır. 1938’de Topkapı Sarayı Müdürlüğüne bağlanan köşk detaylı bir tamirat görmüştür.  12 Kasım 2011 yılında da  Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır.

Alay Köşkü (Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi)

Alay Köşkü (Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi) yol tarifi için tıklayınız.

56.Küçük Mustafa Paşa Hamamı

Fatih Sultan Mehmed Dönemi sadrazamlarından Küçük Mustafa Paşa tarafından yaptırılan hamam Fatih ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesinde konumlanmaktadır. Yapıldığı yıldan 1990 yılın ortalarına kadar hamam olarak işlevini sürdüren yapı ne yazık ki daha sonra talep yetersizlikten dolayı kapatılarak uzun bir süre boş kalmıştır.

1996 yılında da Mermeriş Ticaret Türk Anonim Şirketi tarafından satın alınan ve restore edilen tarihi yapı ‘çok amaçlı etkinlik mekanı’ olarak ziyarete açılmıştır.

Küçük Mustafa Paşa Hamamı

Küçük Mustafa Paşa Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

PARKLAR

57.Gülhane Parkı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olan ve içerisinde bir koru ve gül bahçelerini barındıran Gülhane Parkı, Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında konumlanmaktadır.

Cemil Paşa zamanında düzenlenerek 1912 yılında park haline getirilen Gülhane halkın hizmetine açılmıştır. 163 dönüm alan üzerinde yer alan ve iki tarafı ağaçlarla kaplı olan Gülhane Parkı sizlere doğayı, kültürü ve tarihi bir arada sunuyor.

2001-2003 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonla yeniden halkın hizmetine açılan park Yarımada’nın en bakımlı en büyük parkı olmuştur.

Alemdar Caddesi’nde ve Saraybununda olmak üzere iki giriş kapısı bulunan Gülhane Parkının, Alemdar Caddesinde ki kapısından girdiğinizde sol tarafta sultanların resmigeçitleri izledikleri Topkapı Müzesi Alay Köşkü ile Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi bulunmaktadır.

İki yanı ağaçlarla kaplı olan Gülhane parkında yol boyunca yürürken sol tarafınızda 2017 yılında hizmete açılan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi ile karşılaşacaksınız.  Kütüphanenin ilerisinde de 24 Mayıs 2008 yılında hizmete açılan Türkiye’de ilk, Dünya’ da da ikinci örneği olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi yer almaktadır. Müzenin içerisinde alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonları bulunmaktadır.

Artık Sarayburnu çıkışına doğru yol alırken sağ tarafta yokuşu takip ettiğinizde ise 15 metre yüksekliğinde Gotlar Sütunu görebilirsiniz.

Sizlerde Gülhane Parkına gelerek içerisinde ki müze ve kütüphaneleri gezebilir sonrasında da Gülhane Parkının temiz havası eşliğinde yürüyüşünüzü yapabilir ve yeşil alanlarda oturarak ortamın ve doğanın keyfini sürebilirsiniz.

Fatih Gezilecek Yerler Gülhane Parkı

Gülhane Parkı yol tarifi için tıklayınız.

MEYDANLAR

58.Sultanahmet Meydanı

Fatih ilçesinin Binbirdirek Mahallesinde yer alan Sultanahmet Meydanı tarihi bir meydandır. Bizans İmparatorluğu döneminde Hipodrom, Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise Atmeydanı olarak adlandırıldı. O zamanlar meydan içerisinde Roma sirki, Sultanahmet Camisinin olduğu yerde de Büyük Saray yer almaktaydı.

İstanbul’un en önemli turistik tarihi meydanı olan Sultanahmet Meydanı bünyesinde Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Theodosius Dikilitaşı ve Alman Çeşmesi gibi yapıları barındırmaktadır.

Sultanahmet Meydanı

Sultanahmet Meydanı yol tarifi için tıklayınız.

59.Eminönü Meydanı

Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Tarihi Sirkeci Tren Garı gibi tarihi yapıları içerisinde barındıran meydan haftanın her günü ve her saati oldukça yoğundur. Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul ziyareti sırasında mutlaka uğradığı yer olan Eminönü Meydan gerek tarihi dokusu gerekse de sahip olduğu yeme içme mekanları ile farklı bir ortama sahiptir.

Sizlerde tekstilden beyaz eşyaya, elektronik cihazlardan kuyumcuya kadar bir çok dükkanın, seyyar satıcının yer aldığı Eminönü Meydanına gelerek ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, içerisinde barındırdığı tarihi yapıları ziyaret edebilir ve sahilinde deniz havası alarak yürüyebilirsiniz.

Eminönü Meydanı

Eminönü Meydanı yol tarifi için tıklayınız.

60.Beyazıt Meydanı

Milattan sonra 393 yılında İmparator Teodosyus tarafından şehrin en büyük meydanı olarak inşa edilen yer o zamanlar ‘Form Tauri Meydanı’ olarak adlandırılırdı. Tarihi yarımada da merkezi bir konumda yer alan meydan tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir.

Osmanlı Döneminde siyasi, Cumhuriyet Döneminde de kültürel değere sahip olan meydan bünyesinde Beyazıt Cami, İstanbul Üniversitesi, Sahaflar Çarşısı gibi yapılara ev sahipliği yapmaktadır.

Günümüzde hem Kapalı Çarşıya açılan bir yol olması hemde bu tarihi yapıları içerisinde barındırmasından dolayı yılda çok sayıda yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Beyazıt Meydanı

Beyazıt Meydanı yol tarifi için tıklayınız.

ÇARŞILAR

61.Kapalı Çarşı

Dünya’nın en eski ve en büyük çarşısı olan Kapalı Çarşı Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer almaktadır. Kapalı Çarşının çekirdeğini oluşturan iki bedesten bulunmaktadır. Bu bedestenlerden biri olan İç Bedesten (Cevahir Bedesteni) Bizans Döneminde, Yeni Bedesten (Sandal Bedesteni) ise Fatih Sultan Mehmet Döneminde yapılmıştır. Asıl büyük çarşı da Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa edilmiştir.

30 bin 700 metrekare alana yayılan ve yaklaşık 4 bin dükkanın bulunduğu çarşıda çok sayıda ürün yelpazesi bulunmaktadır.

Dünyanın en fazla ziyaret edilen turistlik mekanı olan Kapalı Çarşı verilere göre yılda 91 milyon turist ağırlamaktadır. Sizlerde Kapalı Çarşıya gelerek hem bu tarihi yapıyı yakından inceleyebilir hem de buranın tarihi atmosferi eşliğinde alışverişinizi yapabilirsiniz.

Fatih Gezilecek Yerler Kapalı Çarşı

Kapalı Çarşı yol tarifi için tıklayınız.

62.Sahaflar Çarşısı

Beyazıt da konumlanan tarihi sahaflar çarşısında eski ve yeni bir çok kitap satılmaktadır. Sizlerde Osmanlı Döneminden beri hizmet veren sahaflar çarsısında kitapları inceleyebilir ve kitaplığınıza yeni bir kitap ekleyebilirsiniz.

Fatih Gezilecek Yerler Sahaflar Çarşısı

Sahaflar Çarşısı yol tarifi için tıklayınız.

63.Mısır Çarşısı

İstanbul’un en eski kapalı çarşılarından birisi olan Mısır Çarşısının inşasına 1597 yılında Sultan III. Murat’ın eşi Safiye Sultan tarafından başlanmış ve uzun bir duraklama yaşasa da Sultan IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlattırılmıştır.

Eminönü’nde Yeni Camii’nin arkasında konumlanan çarşı aslında Yeni Caminin inşası sırasında camiye gelir getirmesi amacı ile yapılmıştır. Yeni Camii külliyesinin bir parçası olan ve Yeni Cami külliyesinin içerisinde yer alan çarşı toplam 6 bin metrekare alana sahiptir. Mimar Davut Ağa ve Mustafa Ağa tarafından yapılan çarşı 1663-1664 yılında bir törenle açılmıştır.

17. yüzyılda Yeni Çarşı ve Valide Çarşısı isimleri ile anılan yapı 18. yüzyılın ortalarından sonra ‘Mısır Çarşısı’ ismini almıştır. Bu ismi de çarşının içerisinde yer alan dükkânlarda da satılan malların çoğunlukla Mısır’dan gelen mal ve baharatlar olması sebebi ile almıştır.

2013-2018 yılları arasında da detaylı bir restorasyondan geçen çarşı gerek 1664 yılından günümüze dek ulaşan tarihi yapısı gerek de içerisinde barındırdığı envaı çeşit ürünleri ile ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Fatih Gezilecek Yerler Mısır Çarşısı

Mısır Çarşısı yol tarifi için tıklayınız.

64.Arasta Çarşısı

Sultanahmet Caminin hemen arakasında konumlanan çarşı  Bizans Döneminden kalma saray üzerine inşa edilmiştir. Çarşının içerisinde bir zamanlar sipahiler için ürünler satıldığından Sipahiler Çarşısı olarak da bilinmektedir.

1912 yılında çıkan bir yangın sonucu ne yazık ki çoğu dükkân kullanılamayacak durumda harap olmuş ve yanmıştır. 1930‘lu yıllarda çarşıda kazılara başlanmış ve kazılar sırasında çeşitli mozaiklere rastlanmıştır. Bu mozaiklere bakarak çarşının Bizans Dönemine uzanan yapılar üstüne inşa edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca kazılar sırasında çıkarılan mozaiklerde çarşının içerisinde yer alan Büyük Saray Mozaikleri Müzesinde sergilenmektedir.

Uzun yıllar boş kalan çarşı 1980’li yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde restore edilerek yeniden hayata kazandırılmıştır.

Günümüzde yaklaşık 70 dükkânın bulunduğu çarşıda çok sayıda hediyelik eşyalar, kilimler, el işi ürünleri,  baharatlar satılmaktadır.

Arasta Çarşısı yol tarifi için tıklayınız.

65.Balat Çıfıt Çarşısı

Balat Çarşısı veya Çıfıt Çarşısı olarak bilinen yer Ayvansaray’ın Leblebiciler Sokağında konumlanmaktadır. Çıfıt Osmanlı Döneminde Yahudiler için kullanılan bir kelimeymiş. 1492 yılında İspanyol engizisyonundan kurtulmaya çalışan Yahudiler, Osmanlı tarafından Balat’a yerleştirilmişler. Ticari zekası iyi olan Yahudiler de her şeyin bir arada bulunduğu dükkanlar kurarak bugün ki Çıfıt Çarşısını oluşturmuşlardır.

İçerisinde ayakkabı tamircisinden, terziye,  şekerciden, fırına,  kasaptan, eczaneye kadar bir çok dükkanın bulunduğu çarşı günümüzde Türk esnaflar tarafından işletilmektedir.

Balat Çıfıt Çarşısı yol tarifi için tıklayınız.

CADDE ve SOKAKLAR

66.Kiremit Caddesi

Cadde boyunca uzanan, birbirine bitişik rengarenk Balat Evleri, Fatih ilçesine bağlı Balat’ın en popüler yerlerindendir. Balatta birçok ara sokak Kiremit Caddesine çıksada caddeye en kolay ulaşım şekli Vodina üzerindeki Evin Pastanesi’nden yukarı dönmek olacaktır.

Bu arada belirmekte fayda var ki Kiremit Caddesi oldukça yokuştur. O yüzden yanınıza su almadan yola koyulmayın çünkü yokuşları çıkarken bol bol soluklanmanız gerekecek. 

Kiremit Caddesi

Kiremit Caddesi yol tarifi için tıklayınız.

67.Yıldırım Caddesi

Hem tarihi Balat Evlerinin hem de birçok mekânın bulunmasından dolayı oldukça hareketli bir caddedir. Günümüzde nostaljik yeme-içme mekanların, vintage dükkanları bulunduğu cadde sizlerin hem farklı lezzetleri tatmanıza hem de tarihi evleri ve nostalji dükkanları yakından keşfetmenize olanak sağlamaktadır.

Yıldırım Caddesi yol tarifi için tıklayınız.

68.Vodina Caddesi

Balat ile Fener’i birbirine bağlayan ana cadde olan Vodina Caddesi bünyesinde bir çok UNESCO projesi kapsamında yenilenen cumbalı tarihi evlere, antikacı dükkanlara, cafe ve restoranlara ev sahipliği yapmaktadır.

Vodina Caddesi

Vodina Caddesi yol tarifi için tıklayınız.  

69.Dr. Sadık Ahmet Caddesi

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni geçtikten sonra ulaşabildiğiniz Dr. Sadık Ahmet Caddesi restore edilmiş Fener-Balat evleri ile çevrilidir. İçerisinde 2 butik otel, 1 sanat galerisi ve bir çok tarihi balat evi barındıran cadde diğer Balat Sokaklarına göre daha sakindir.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi

Dr. Sadık Ahmet Caddesi yol tarifi için tıklayınız.

70.Leblebiciler Sokağı

Çıfıt Çarşısına ev sahipliği yaptığı için Balat’ın en hareketli Sokaklarından olan Leblebiciler Sokağı sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı gidererek alışveriş yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Leblebiciler Sokağı yol tarifi için tıklayınız.

71.Fener Külhanı Sokağı

UNESCO projesi kapsamında yenilenen cumbalı tarihi evleri içerisinde barındıran sokak birçok dizi ve film çekimlerine de ev sahipliği yapmıştır.

Fener Külhanı Sokağı yol tarifi için tıklayınız.

72.Sancaktar Yokuşu

Fener-Balat’ın en meşhur yokuşlarından olan Sancaktar Yokuşunun sonu Kırmızı Mektebe çıkmaktadır. Özellikle Sancaktar Yokuşunun başında bulunan bir gemi güvertesine benzeyen pembe bina sokağın en güzel örneklerindendir. Sokakta bir çok Balat evini görebilir ve dinlenmek Dimitri Cafe veya Cooklife de mola vererek çay yada kahve içebilirsiniz.

Sancaktar Yokuşu

Sancaktar Yokuşu yol tarifi için tıklayınız.

73.Merdivenli Yokuş

Balat’ın en renkli ve en meşhur yokuşlarından olan Merdivenli Yokuş Unesco projesi kapsamında aslına uygun olarak yenilenmiş pastel renkli Balat evleri, Arnavut kaldırımları ve merdivenli yokuşu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Merdivenli Yokuşa gelerek bu harika Balat Evleri önünde fotoğraf çekilebilir ve merdivenlerde mola vererek soluklanabilirsiniz.

Merdivenli Yokuş

Merdivenli Yokuş yol tarifi için tıklayınız.

74.Soğukçeşme Sokağı

Fatih ilçesinin Sultanahmet Semtinde yer alan sokak Tarihi evlerin bulunduğu küçük bir sokaktır. Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı arasında konumlanan sokak günümüzde araç trafiğine kapalıdır.

Sokak ismini, sokakta yer alan III. Selim Dönemi 1800 tarihinde inşa edilen bir Türk çeşmesi olan Soğukçeşmeden almıştır.

Soğukçeşme Sokağı

Soğukçeşme Sokağı yol tarifi için tıklayınız.

75.Hocapaşa Sokak

Sirkeci’de yer alan sokak birçok yeme-içme mekânını bünyesinde barındırmaktadır. Kebaptan pideye, köfteden tavuğa kadar çok sayıda yerel lezzetin bulunduğu bu sokak ünü ile çevre ilçelerden de ziyaretçi ağırlamaktadır. Her bir dükkan yıllarını vermiş ustalığı ile sizlere Balkan mutfağından Anadolu mutfağına, ev yemeklerinden yöresel yemeklere kadar aşırı lezzetli seçenekler sunuyor.

Hocapaşa Sokak

Hocapaşa Sokak yol tarifi için tıklayınız.

76.Fener

Fatih ilçesinin Haliç kıyısında yer alan tarihi bir semt olan Fener bir yanında Cibali bir yanında da Balat’ı bulundurmaktadır. Semt özellikle Ortodoks mezhebinin merkezi konumunda olan Ayios Yeoryios (Aya Yorgi) Kilisesi’ne ev sahipliği yapması ile dikkat çekmektedir.

Ayrıca Semtte yer alan Bulgar (Stefan Sveti) Kilisesi, Dimitri Kantemir veya Vlah Sarayı, Kanlı Meryem Kilisesi veya Panayia Muhliotissa Kilisesi, Tur-i Sina (İoannes Prodromos Kilisesi), Kırmızı Mektep (Fener Rum Lisesi) ve II. Mehmed (Fatih) döneminde yapıldığı sanılan Fenerkapısı Mescidi semtin önemli yapılarıdır.

Fener yol tarifi için tıklayınız.

77.Cibali

Fatih ilçesinde yer alan Cibali Haliç’in batı kıyısında konumlanan bir mahalledir. Karşısında Kasımpaşa Semtinin bulunduğu Cibali  Unkapa’nından Eyüp Sultan’a doğru uzanmaktadır.

Cibali yol tarifi için tıklayınız.

78.Tahtakale

Eminönü semtinde Mısır Çarşısı’nın güneybatısında, Mercan’la Rüstem Paşa Camii ve Hasırcılar Caddesi arasında kalan Tahtakale Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze dek önemli bir ticaret ve iş bölgesi olmuştur. Bunun dışında İstanbul’un eski sokak dokusunun en iyi şekilde korunduğu yer olan Tahtakale gezi rotanıza eklemeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Tahtakale

Tahtakale yol tarifi için tıklayınız.

SARNIÇLAR

79.Yerebatan Sarnıcı

Fatih Gezilecek Yerler yazımızın diğer bir durağı Yerebatan Sarnıcı. Ayasofya’nın güneybatısında konumlanan Yerbatan Sarnıcı yada diğer adıyla Bazilika Sarnıcı 527-565 yılları arasında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarnıcı olarak bilinmektedir. Bazilika Sarnıcı denmesinin sebebi de daha önce sarnıcın olduğu yerde Bazilika bulunmasındandır.

140 metre uzunluğa, 70 metre genişliğe sahip olan devasa büyüklükteki sarnıç toplam 9 bin 800 metrekare alan üzerinde yer almaktadır. Sarnıca 52 basamaklı taş bir merdivenle inilmektedir. Sarnıç içerisinde her biri 9 metre yüksekliğe sahip 336 sütun yer almaktadır.

Yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip olan sarnıç Osmanlılar tarafından İstanbul’un fethinden sonra bir müddet daha kullanılmıştır. Hatta padişahların ikamet ettiği Topkapı Sarayı’nın bahçelerine bu sarnıçtan su verilirmiş.

Osmanlılar kendi su tesislerini kurduktan sonra sarnıç uzun yıllar kullanılmamıştır. Tarih boyunca onarımlardan geçen Yerabatan Sarnıcı 1987’de İstanbul Belediyesi tarafından temizlenerek ziyarete açılmıştır.

Hem müze hem de ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapan sarnıç sahip olduğu muhteşem güzelliği ve içerisinde barındırdığı eserlerle gezi rotanıza eklemeniz gereken yerler arasındadır.

Fatih Gezilecek Yerler Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı yol tarifi için tıklayınız.

80.Fatih Gezilecek Yerler Binbirdirek Sarnıcı

IV. yüzyılda Constantinus zamanında yaptırılan sarnıç Yerebatan Sarnıcından sonra İstanbul’da ikinci en büyük su haznesi olan sarnıçtır. Binbirdirek sarnıcı zamanla kurumuş ve 16. yüzyıldan sonra atölye olarak hizmet vermiştir.

Toplam 3584 metre kare alana sahip olan sarnıcın içerisinde ki 224 orijinal sütunundan günümüze 212 tanesi ulaşabilmiştir. Günümüzde müze olarak hizmet veren sarnıç görüntüsü ile sizlerde hayranlık uyandırıyor.

Binbirdirek Sarnıcı yol tarifi için tıklayınız.

81.Şerefiye Sarnıcı

Tarihi Yarımada içerisinde yer alan sarnıcın bir kitabesi olmadığından kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinemese de, mimarisine bakıldığında 2. Theodosius döneminde yapıldığı düşünülmektedir. İsmini Osmanlı Döneminde bulunan bir mahalleden alan sarnıç yaklaşık 1600 yıllık tarihi ile göz dolduruyor.

İçerisinde 45 adet yelken tonoz ve 32 adet sütun bulunan sarnıcın iç duvarları su geçirmez sıva ile kaplanmış, köşeleri de su basıncına dayanması için kavisli yapılmıştır. Ayrıca sarnıçta yer alan Korinth üslubundaki başlıkların tümü Marmara Adası mermerinden yapılmıştır.

Şerefiye Sarnıcı gerek özgün döşemeleri gerekse de orijinal Korinth başlıklarının günümüze tam anlamıyla sağlam ulaşması ile dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin ilk 360° Projection Mapping sistemine sahip müzesi olan Şerefiye Sarnıcı, sizlerin üç boyutlu olarak mekanla etkileşime geçebilmenizi ve duyguyu yakından hissedebilmenizi sağlamaktadır.

Şerefiye Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı yol tarifi için tıklayınız.

HAMAM ve ÇEŞMELER

82.Hürrem Sultan Hamamı

Hamam, Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın isteği üzerine 1556-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Hamam Sultanahmet Camii ile Ayasofya arasında eski Zeuksippos hamamların bulunduğu yere yapılmıştır.

İlk yapıldığı zamanlarda kullanılan, daha sonra uzun süre kapalı kalan hamam 1910 yılından sonra farklı amaçlarla kullanılmaya devam etmiştir. 1957-1958 yılları arasında da ilk ez restorasyondan geçen hamam 2007 yılına kadar halı çarşısı olarak hizmet vermiştir.

2008 yılına gelindiğinde ise aslına uygun yeniden restore edilmiş ve hamam olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hürrem Sultan Hamamı kadınlar ve erkekler kısmının aynı eksen üzerinde yer aldığı ilk yapı olma özelliğini taşımaktadır. Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kısımdan oluşan ve soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri bulunan hamamın tüm kubbeleri kurşun ile kaplıdır.

Hamam gerek 465 yıllık özgün yapısıyla gerek de içerisinde ki hizmetleri ile tercih edebileceğiniz yerler arasında bulunmaktadır.

Hürrem Sultan Hamamı

Hürrem Sultan Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

83.Tarihi Şifa Hamamı

Tarihi Hamamın, kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinemese de mimarisine bakıldığında 15. yüzyılda yapıldığı hamam ne yazık ki uzun süre kullanılamamıştır.

1777 yılına gelindiğinde İshak Paşa’nın emri üzerine hamamda restorasyon çalışmaları başlanmış ve aynı yıl içerisinde bitirilerek yeniden hizmete açılmıştır.

Tarihi Şifa Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

84.Cağaloğlu Hamamı

1740-1747 yılları arasında I. Mahmut Döneminde yaptırılan hamam İstanbul’un en büyük çifte hamamlarındandır. 1768 yılında büyük hamam yapılmasının yasaklanmasından önce inşa edilen son büyük hamam olması yapıyı ayrıcalıklı kılmaktadır.

Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kısımdan oluşan ve soğukluk, sıcaklık bölümleri bulunan hamam tarihi dokusu ile halen hamam olarak hizmet vermektedir.

Cağaloğlu Hamamı

Cağaloğlu Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

85.Hocapaşa Hamamı

Üzerinde bir kitabesi bulunmadığından kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinemese de yaklaşık 540 yıllık tarihi bir geçmişi bulunmaktadır. Hamam ismini bulunduğu konum ve Sinan Paşa’nın lakabından almıştır.

Tuğla hatılı düzgün kesme taştan yapılan Hocapaşa Hamamı büyük bir çifte hamamdır. Bir zamanlar depo olarak da kullanılan hamam 1988 yılında restorasyon geçirmiş ve hamamın bir kısmı çarşıya dönüştürülmüştür.

2008 yılına gelindiğinde de bir restorasyon daha geçirmiş ve üst kubbe altı bölümleri Kültür Merkezi olarak ziyarete açılmıştır.

Buraya gelerek hem yaklaşık 540 yıllık tarihi hamamı gezebilir hemde Kültür Merkezinin bünyesinde düzenlenen sergi ve gösterilere katılabilirsiniz.

Hocapaşa Hamamı

Hocapaşa Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

86.Tarihi Gedikpaşa Hamamı

Gedikpaşa tarafından 1475 yılında yaptırılan hamam İstanbul’da Osmanlı mimarisinin önemli örneklerindendir. Hamam, Gedikpaşa tarafından Osmanlı döneminin en ünlü mimarlarından olan Mimar Hayrettin’e yaptırılmıştır. Kadınlar ve erkekler bölümünden oluşan çifte hamam özelliği bulunan hamam, yaklaşık 500 yıllık tarihi geçmişi ile ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Tarihi Gedikpaşa Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

87.Tarihi Kadırga Hamamı

Fatih ilçesinin Kadırga Semtinde yer alan hamam 1741 yılında 2. Bayezid dönemi vezirlerinden Yahya Paşa bin Abdülhay tarafından yapılmıştır. Moloz taş ve tuğla kullanılarak yapılan hamam kadın ve erkekler bölümünden oluşmaktadır. Hamam, yaklaşık 300 yıllık tarihi geçmişi ile ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Tarihi Kadırga Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

88.Rüstempaşa Hamamı

Tahtakale Hamamı olarak da bilinen yapı II. Mehmet dönemde inşa edilmiştir. Osmanlı Dönemi özelliklerini taşıyan hamam ne yazık ki günümüzde işlevini sürdürmemektedir. Bir dönem boş kalan daha sonra soğuk hava deposu olarak kullanılan Rüstempaşa Hamamı şu anda da iş hanı olarak hizmet vermektedir.

89.Cibalı Ayakapı Hamamı

Haliç kıyısında Fener ile Ayakapı Semti arasında yer alan yapı II. Selim’in hanımlarından III. Murad’ın annesi Nurbânû Sultan tarafından Üsküdar’da Toptaşı semtinde yaptırılan Atik Vâlide Sultan Külliyesi’ne gelir sağlamak amacı ile yaptırılmıştır.

Yapımında tuğla hatıllı kesme taş kullanılan hamam tek hamam olarak hizmet vermektedir. Soyunma yeri büyük bir kubbe ile örtülü kare bir mekândır.  Soyunma yeri önünde de yanlardakiler aynalı tonozlarla, ortadaki ise kubbeli tonozla örtülü üç bölüm halinde bir hol yer almaktadır. Diğer hamamlarda olmayan bu özelliği ile dikkat çelmektedir. Hamamın Dış cephesi de mermer söveli, demir parmaklıklı dikdörtgen iki pencerenin üstünde ortadaki sivri kemerli uzun, yanlardakiler yuvarlak üç pencere yer almaktadır. Ne yazık ki günümüzde çok iyi bir durumda olmayan hamam umuyoruz ki restorasyon çalışması ile yeniden hayata kazandırılır.

Cibalı Ayakapı Hamamı

Cibalı Ayakapı Hamamı yol tarifi için tıklayınız.

90.Sultan III. Ahmet Çeşmesi

Topkapı Sarayı’nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında konumlanna çeşme 1728 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın önerisiyle III. Ahmed tarafından Mimar Ahmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Perayton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine inşa ettirilen çeşme Türk rokoko tarzının en güzel örneklerindendir. 

Dikdörtgen planlı, köşelerinde sebilleri yer alan çeşmenin üzeri ahşap saçaklı bir çatı ile örtülmüştür. Çeşme hem mimarisi hem de süslemeleri ile dikkat çekmektedir.

Sultan III. Ahmet Çeşmesi

Sultan III. Ahmet Çeşmesi yol tarifi için tıklayınız.

91.Alman Çeşmesi

Alman İmparatoru II. Wihelm tarafından Almanya’da yaptırılan çeşme 1901 yılında Sultanahmet Meydanına monte edilmiştir. II. Wihelm çeşmeyi İstanbul’a ve II. Abdülhamid’e hediye etmiştir. Neo-Bizanten üslupta inşa edilen çeşmenin içi altın mozaiklerle süslüdür.

Alman Çeşmesi

Alman Çeşmesi yol tarifi için tıklayınız.

TARİHİ YAPILAR

92.Sirkeci Tren Garı

İstanbul Avrupa Yakasının ilk tren garı olan Sirkeci Tren Garı Fatih ilçesinin Hocapaşa Mahallesinde konumlanmaktadır. Abdülhamid Döneminden izler taşıyan garın temeli 11 Şubat 1888 yılı atılmış ve 3 Kasım 1890 da hizmete açılmıştır.

Alman Mimar Jasmund tarafından yapılan gar sahip olduğu mimarisi ile dikkat çekmektedir. Taş ve tuğlalarla örülmüş Bizans stili duvarı, Selçuklu üslubunu yansıtan oymalı kapısı ve at nalı görünümündeki kemerli pencereleri tarihi yapının güzelliğini gözler önüne seriyor.

Sirkeci Tren Garı

Sirkeci Tren Garı yol tarifi için tıklayınız.

93.Fener Rum Lisesi

Tarihin en eski ve en görkemli okullarından olan yapı 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet’in fermanı ile Patrik Gennadios tarafından Fener Semtinde kurulmuştur. Tarih boyunca Patrikhane Akademisi, Kırmızı Okul, Birinci Akademi, Mekteb-i Kebir isimleri ile de anılan okul günümüzde ki ismini bağlı bulunduğu semtten almıştır.

Osmanlı tarafından geniş olanaklar sağlanan okulun müdürleri o zamanlar din görevlileri arasından seçilirdi. Hocaları da çok ünlü yazar ve araştırmacılardı. Osmanlı Döneminin yüksek mevkilerinde görev almış Fenerli Rum, Baş Tercüman, Eflak ve Boğdan Beyleri, Patrik ve Yüksek Din Görevlileri bu okuldan mezun olmuştur. İlk eğitimine teoloji ağırlıklı derslerle başlayan okul 1861 yılından sonra klasik eğitim veren bir liseye dönüşmüştür.

Günümüzde olan bu bina ise 1880-1882 yılları arasında Fener Rum Erkek Lisesi mezunlarından olan ünlü mimar Konstantinos Dimadis tarafından inşa edilmiştir. 19. yüzyılın en önemli mimarlarından olan Konstantinos Dimadis okulda kullanılacak malzemelerinden çoğunu Marsilya’dan getirtmiştir. Haliç in en görkemli yapısı olan okul gerek büyüklüğü gerek ihtişamı ile görmeniz gereken tarihi eserler arasındadır.

Ayrıca Lise 1989 yılından günümüze dek karma eğitim verdiği için Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ismini almıştır.

Fener Rum Lisesi

Fener Rum Lisesi yol tarifi için tıklayınız.

94.Özel Maraşlı Rum İlköğretim Okulu

1901 yılında Rum tüccar Grigoris Maraslis tarafından yaptırılan okul Fatih ilçesinin Fener Semtinde yer almaktadır.  Grigoris Maraslis okulu yaptırırken isteği, görkem ve gösteriş olarak  birkaç sokak ileride konumlanan Fener Rum Lisesi’nin gölgesinde kalmamasıdır.. Adına yakışan, adını yüzyıllara taşıyan bir okul olmasını istemiştir. Yapı bitirildikten sonra Grigoris Maraslis oldukça hayal kırıklığına uğrar. Çünkü beklediği gibi görkemli bir okul olmaz. Maddi olarak bir daha da para gönderemediği için yapı bu haliyle kalmıştır.

Fener Rum Patrikhanesi’nin bulunduğu sokağın sonunda yer alan Özel Maraş Rum İlköğretim Okulu, okuldan çok eski antik Yunan yapısına benzese de kurulduğundan günümüze dek okul olarak işlevini sürdürmektedir.

Özel Maraşlı Rum İlköğretim Okulu

Özel Maraşlı Rum İlköğretim Okulu yol tarifi için tıklayınız.

95.Cibali Tütün Fabrikası – Kadir Has Üniversitesi

Fatih ilçesinin Cibali Semtinde yer alan Tütün Fabrikası1884 yılında kurulmuş ve 45 yıl boyunca Fransızlar tarafından işletilmiştir. Cumhuriyetin ilanını takiben 1 Mart 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyeri Devletin eline geçmiştir.

1500’ü kadın ve 662’si erkek olmak üzere toplam 2162 kişinin çalıştığı fabrika içerisinde yer alan kendi polisi, sosyal görevlileri, hastaneleri, sosyal tesisi, bakkalları, okulları, yangın birimi, sendikaları ve lokantalarıyla nerdeyse küçük bir şehiri oluşturuyordu.

Uzun yıllar boyunca tütün işlenen, satılan ve depolanan fabrika 1999-2000 yılları arasında Kadir Has Vakfı tarafından restore edilen tarihi bina  Kadir Has Üniversitesine dönüştürülmüştür.

Cibali Tütün Fabrikası – Kadir Has Üniversitesi

Cibali Tütün Fabrikası – Kadir Has Üniversitesi yol tarifi için tıklayınız.

96.Agora Meyhanesi 1890

1890 yılında Rum kaptan Asteri Dulidis tarafından Çıfıtçı Çarşısı’nda açılan meyhane 3 kuşak boyunca Dulidis tarafından ailesi tarafından işletilmiştir.

Yıllar boyunca bir çok Yeşilçam yıldızını ağırlayan meyhane yaklaşık 286 yerli filme ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca çok sayıda şiire ve şarkıya da konu olan meyhane tarihi dokusu ile ziyaret edebileceğiniz yerler arasındadır.

Fatih Gezilecek Yerler Agora Meyhanesi 1890

Agora Meyhanesi 1890 yol tarifi için tıklayınız.

97.Tarihi Taşfırın Unlu Evin Unlu Mamülleri

1923 yılında hizmete açılan ve ilk olarak Ermeni Vasili usta tarafından işletilen fırın özellikle galeta konusunda ün salmıştır. Günümüzde Mehmet Evin ve ailesi tarafından işletilen fırın halen nefis mi nefis galetaları, tazecik ekmekleri ve çıtır simitleri ile adeta bir lezzet şöleni yeri. Balat’ın Vodina Caddesi üzerinde konumlanan fırın hem tarihi yapısı hem lezzetli ürünleri ile gezi rotanıza ekleyebileceğiniz yerler arasında bulunmaktadır.

Tarihi Taşfırın Unlu Evin Unlu Mamülleri

Tarihi Taşfırın Unlu Evin Unlu Mamülleri yol tarifi için tıklayınız.

98.Doğubank İş Hanı

Sirkeciye bağlı Hobyar Mahallesinde konumlanan han bünyesinde telefondan, bilgisayara, fotoğraf makinesinden, kameraya kadar birçok teknolojik ürün mağazası ve tamir atölyeleri bulundurmaktadır. 08:30-19:00 arasında açık olan hana giderek birçok teknolojik ürünü kolaylıkla bulabilir veya tamir yaptırabilirsiniz.

Doğubank İş Hanı

Doğubank İş Hanı yol tarifi için tıklayınız.

99.Balkapanı Hanı

Tahtakale’de yer alan hanın yapım tarihi kesin olarak bilinemese de yaklaşık 500 yıllık tarihi bir geçmişinin olduğu kesindir. Bizans Döneminde mahzen olarak kullanılan yapı İstanbul’un fethinden sonra Balkapanı Hanına dönüştürülmüştür.

İki katlı olan Balkapanı Hanı 80 odadan meydana gelmektedir. Görünüm olarak klasik bir kervansaray görünümünde olan Balkapanı Hanı’nın üzeri kubbelerle örtülüdür. Balkpanı Hanı bir çok kez tahrip olmuş ve onarımdan geçmiştir. Geçirdiği onarımlar sonrasında özgün yapısı bozulsa da hem İstanbul’un en eski ticaret hanlarından biri olması hem de eski bir yapının kalıntısı üstünde inşa edilmiş olmasından dolayı ziyaret etmeniz gereken yerler arasındadır.

Balkapanı Hanı

Balkapanı Hanı yol tarifi için tıklayınız.

100.İbrahim Paşa Sarayı

Sultanahmet Meydanında konumlanan sarayın yapım tarihi kesin olarak bilinemese de II. Beyazıt dönemine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. İsmini Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı ve ikinci veziri Pargalı Damat İbrahim Paşa’dan alan saray, 16. Yüzyıl Osmanlı sivil mimarinin en güzel örneklerindendir. Ayrıca, İbrahim Paşa Sarayı sultan sarayları haricinde günümüze ulaşabilen tek özel saray olmasından dolayı da önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veren İbrahim Paşa Sarayı mimarisi ve müze niteliği ile ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Fatih Gezilecek Yerler İbrahim Paşa Sarayı

İbrahim Paşa Sarayı yol tarifi için tıklayınız.

101.Bukeleon Sarayı

İlk olarak İmparator II. Theodosius Döneminde inşa edilen saray zaman içerisinde bir çok kez restorasyondan geçmiştir. Saray ismini VII. Konstantinos tarafından yaptırılan ve sarayın imparatorluk iskelesinin önünde bulunan aslan ve boğanın mücadele sahnesinin betimlendiği grup heykelinden almıştır. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan saray mimarisi ile gezi rotanıza eklemeniz gereken yerler arasındadır.

Bukeleon Sarayı yol tarifi için tıklayınız.

102.Hünkar Kasrı

II. Murat’ın eşi Safiye Sultan tarafından yaptırılan Hünkar Kasrı Yeni Caminin hemen bitişiğinde konumlanmaktadır. Gerek iç mimarisi gerekse de dış mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken Hünkar Kasrı 17. yüzyıl eseridir. 10 bini aşkın İznik çinisinin bulunduğu kasır yıl içinde birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Hünkar Kasrı

Hünkar Kasrı yol tarifi için tıklayınız.

103.Sepetçiler Kasrı

Bizans İmparatoru II. Theodosius zamanında yapılan surların üzerine inşa edilen kasrın yapımına 1591 yılında, Sultan III. Murat döneminde Sadrazam Sinan Paşa tarafından başlanmış ve Ferhat Paşa’nın sadrazamlığının ilk yılında da tamamlanmıştır. Mimar Davut Ağa tarafından yapılan kasır Topkapı Sarayı’nın Sarayburnu’ndaki iki kıyı köşkünden birisidir. Bu kasırda Osmanlı sultanları donanmanın sefere çıkışını veya dönüşünü seyrederlerdi. Sepetçiler Kasrı günümüzde ise Yeşilay genel merkezi olarak hizmet vermektedir.

Sepetçiler Kasrı yol tarifi için tıklayınız.

104.Caferağa Medresesi

Medrese, Kanuni Sultan Süleyman dönemi Babüssaade ağalarından Cafer Ağa tarafından, 1559 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Bağımsız medreseler grubunda bulunan Caferağa Medresesi 1989 yılında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından restore edilerek bir sanat merkezine dönüştürülmüştür.

Günümüzde 15 farklı sanat atölyesinin bulunduğu medresede, Geleneksel Türk Sanatlarının öğretilmektedir. Buraya gelerek atölye çalışmalarına katılabilir ve Geleneksel Türk Sanatlarını öğrenebilirsiniz.

Kısaca hem sanatın hem tarihin birleştiği yer olan Caferağa Medresesi sizlerin harika ve öğretici bir gün geçirmenize olanak sağlıyor.

Fatih Gezilecek Yerler Caferağa Medresesi

Caferağa Medresesi yol tarifi için tıklayınız.

105.Kuyucu Murat Paşa Külliyesi

I. Ahmed devri sadrazamlarından Kuyucu Murad Paşa tarafından yaptırılan külliye Eminönü semtine bağı Vezneciler Caddesinde konumlanmaktadır. Külliye medrese, dershane-mescid, türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkânlardan meydana gelmektedir. Külliye günümüzde İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü olarak hizmet vermektedir. 

Kuyucu Murat Paşa Külliyesi yol tarifi için tıklayınız.

106.Beyazıt Kulesi

Fatih ilçesinin Beyazıt Semtinde konumlanan kule ilk olarak 1749 yılında yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla ahşap olarak inşaedilmiştir. 

1756 yılında ki Cibali yangınında yanan ve 1826 yılında yeniden yapılan kule ne yazık ki yeniçeri ayaklanmasında tekrar yanmıştır. Daha sonra kule üçüncü kez 1828 yılında Sultan II. Mahmud zamanında, Senekerim Balyan’ın mimarlığı altında tekrar yapılmıştır. İlk olarak 85 metre yükseklikte yapılan kule günümüzde yapılan ilavelerle 118 metreye çıkmıştır. Nöbet, işaret ve sancak katları olmak üzere 3 bölümden meydane gelen kulenin içerisinde 180 basamak bulunmaktadır.

1997 yılında başlayan restorasyon çalışmaları ile günümüzde ki şeklini alan ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nün içerisinde bulunan kule şu anda yangın gözetleme, meteoroloji ve yol durumunu bildirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Fatih Gezilecek Yerler Beyazıt Kulesi

Beyazıt Kulesi yol tarifi için tıklayınız.

107.Baba Cafer Kulesi (Zindanı)

5. yüzyılda inşa edilen kule Bizans ve Osmanlı Döneminde zindan olarak kullanılmıştır. 1834 yılında da zindan uygulamasından hapishane uygulamasına geçilmesinden dolayı kapatılmıştır. Normalde 3 katlı olan zindan dan günümüze ufak bir bölümü ulaşabilmiştir. Bu bölümde zindanın en alt katı olan ve içerisinde Baba Cafer’in türbesinin bulunduğu bölümüdür. Buraya gelerek hem tarihi yapıyı yakından görebilir hem de türbe ziyareti yapabilirsiniz.

Fatih Gezilecek Yerler Baba Cafer Kulesi (Zindanı)

Baba Cafer Kulesi (Zindanı) yol tarifi için tıklayınız.

108.Fransız Hapishanesi

1850-1914 yılları arasında Fransız Hapishanesi olarak kullanılan yapı daha sonra kapitülasyonların kaldırılmasının ardından Cumhuriyetin ilanına kadar Valilik ahırı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra da kaderine terk edilen yapı, 2000-2002 yılları arasında Eminönü Belediyesi tarafından yapılan restorasyon ile Ali Müfit Gürtuna Kültür Merkezine dönüşmüştür. Yapı sahip olduğu 130 kişi kapasiteli oda tiyatrosu, sergi ve konferans salonu, kütüphane, yemek salonu, misafir odaları, mutfak, hamam, teras ve bahçesi ile donanımlı bir Kültür Merkezine dönüşmüştür.

Fransız Hapishanesi yol tarifi için tıklayınız.

109.Galata Köprüsü

Haliç üzerinde yer alan köprü Eminönü ile Karaköy’ü birleştirmektedir. İstanbul’un simgesel yapılarından olan köprü ilk 1845 yılında inşa edilmiştir. 1863, 1875 ve 1912 yıllarında onarılan köprü ne yazık ki 1992 yılında yanmış ve böylelikle adı da Tarihi Galata Köprüsü olmuştur.

Daha sonra yeniden inşa edilen köprü 1994 yılının Aralık ayında hizmete açılmıştır. 490 metre uzunluğunda olan Galata Köprüsünün 80 metrelik kısmı açılabilmekte ve böylelikle baskül köprü görevi de görmektedir. . Dünya’da üzerinden tramvay geçen nadir köprülerden olan Galata Köprüsü görülmesi gereken simgesel yapılardandır.

Galata Köprüsü

Galata Köprüsü yol tarifi için tıklayınız.

110.Balat Kapıları

Balat Evlerinin rengârenk kapıları.  Özellikle Balat evlerinin bazılarında yer alan mavi klasik kapı, iki kanatlı olması ve her iki kanatta da üstte üçgen alınlığın bulunması onu özel kılan mimarisidir. Bu kapıların bir benzeri Kaş’ta ve Meis’te yer almaktadır. Balat Kapıları hem görünüş olarak hem de mimari olarak sizlere çok güzel görüntüler sunmaktadır.

Balat Kapıları

Balat Kapıları yol tarifi için tıklayınız.

111.Yılanlı Sütun

Sultanahmet Meydanında yer alan Yılanlı Sütun, İstanbul’un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtıdır. Bir Antik Yunan anıtı olan Yılanlı Sütun bronzdan yapılmış olup, birbirine dolaşmış üç piton yılanın tasvir etmektedir. Günümüzde Yılan Sütununa ait yılan kafalarının ne yazık ki ikisi kayıp, üçüncüsü de İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmektedir.

Anıt, MÖ 479 yılında Pers ordusu karşısında birleşen Yunan kent devletlerinin kazandığı zafer anısına yapılmıştır. Anıt, önce Delphi’deki Apollo mabedine daha sonra 324 yılında da İmparator Konstantin tarafından İstanbul’a getirilmiştir.

Yılanlı Sütun

Yılanlı Sütun yol tarifi için tıklayınız.

112.Örme Dikilitaş

Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinemeyen Örme Dikilitaş, VII. Constantinus tarafından tamir ettirilmiş bu yüzden Constantinus Sütunu olarak da bilinmektedir. 32 metre yüksekliğe sahip olan örme dikilitaş farklı ölçülerdeki taşların yontulmasıyla yapılmıştır.

Sütun, Constantinus tarafından tamir edildikten sonra, sütunun üzerini babası I. Basileios’un savaştaki başarılarını tasvir eden kabartmalarla kaplamıştır. Ancak bu kabartmalar İstanbul’a Latinlerin yapmış olduğu istila sırasında söküldüğü ve para basmak amacıyla eritildiği ileri söylenmektedir. Sütun Constantinus oğlu Romanos tarafından daha güzel bir görüntüye kavuşturulmuştur.

Sultanahmet Meydanın da Yılanlı sütunun yanında yer alan Örme Dikilitaş özellikle tarih severlerin dikkatini çekmektedir.

Fatih Gezilecek Yerler Örme Dikilitaş

Örme Dikilitaş yol tarifi için tıklayınız.

113.Theodosius Dikilitaş

İlk olarak M.Ö 15. yüzyılda Mısır firavunu III. Thutmose tarafından yaptırılmış olan dikilitaş Karnak tapınağının yedinci pilonunun güneyine dikilmiş daha sonra M.S 357 yılında Roma imparatoru II. Constantius tarafından İskenderiye (Mısır) şehrine getirtmiştir. M.S 390 yılında da İmparator I. Theodosius tarafından gemi ile İstanbul’a getirterek şimdiki yerine dikilmiştir.

Sultanahmet Meydanında Yılanlı Sütunun yanında yer alan Theodosius Dikilitaş bir Antik Mısır dikilitaşı olup Asvan granitinden yapılmıştır. İlk yapıldığında ki yüksekliği 30 metre olan ancak nakliye ve dikilme sırasında bir kısmı tahrip olan dikilitaşın günümüzde ki yüksekliği 18,45 metredir.

Theodosius Dikilitaş

Theodosius Dikilitaş yol tarifi için tıklayınız.

114.Fatih Gezilecek Yerler de Son Rotamız; Milyon Taşı

Ayasofta Caminin karşısında Sultanahmet Meydanının kuzeybatı köşesinde yer alan taş, Doğu Roma Döneminden kalma bir anıttır.

Milyon Taşı

Milyon Taşı yol tarifi için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*